การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ครั้งแรก วันพฤหัสบดี ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช

|