การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)

|