กิจกรรม ให้ความรู้ โครงการสถานศึกษาปลอดภัย ให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลทัพราช และ กศน.ตำบลตาพระยา

|