ขอแสดงความยินดี นายพรพงษ์ เสาวคนธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทัพราช เป็นบุคคลที่สร้างคุณประโยชน์แด่ประชาชน และประเทศชาติ “รางวัล สุดยอดผู้นำท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔” สาขาการป้องกันบรรเทา สาธารณภัย โดย พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานในพิธี เป็นผู้มอบ

|