ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.ทัพราช ประจำไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค.-31 มี.ค. 65) ประจำปีงบประมาณ 2565

|