ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช

|

ประจำไตรมาส ที่ 3 (1 เมษายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565