ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.ทัพราช ประจำไตรมาส ที่ 4 (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 65) ประจำปีงบประมาณ 2565

|