ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประฟฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.ทัพราช ประจำไตรมาส ที่ 2 (1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66) ประจำปีงบประมาณ 2566

|