ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประฟฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.ทัพราช ประจำไตรมาส ที่ 1 (1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 64) ประจำปีงบประมาณ 2565

|