ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประฟฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.ทัพราช ประจำเดือน ต.ค. – ธ.ค. 64

|