วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.นายพรพงษ์ เสาวคนธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช มอบหมายให้นายสมชาย พรมบุตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราชนายชื่น เย็นจิตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราชนายบุญนาค สมัคคดี เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราชนางมะลิ พงษ์สุริยะ ผู้อำนวยการกองการศึกษานายณัฐพงศ์ ไชยโย นักวิชาการศึกษานางสาวบุษกร จิตสุนทร เจ้าพนักงานธุรการกองการศึกษานายกาจพล อุ่นสะเดา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการได้นำเสนอโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวหณะ ในโครงการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ.ห้องประชุมสระขวัญ

อ่านเพิ่มเติม »

วันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๖ นาย พรพงษ์ เสาวคนธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ ณ.สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช

อ่านเพิ่มเติม »