รายงานการประชุมคกก.สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.ทัพราช ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 65

|