วันที่ 10 กุมภาพันธ์ เวลา 09:00 น. คณะบริหาร สมาชิกสภา อบต.ทัพราช และเจ้าหน้าที่พนักงานส่วนตำบล ทุกท่าน ไหว้ศาลพระภูมิ เจ้าที่ เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

|