กิจกรรมเคารพธงชาติ จัดระเบียบแถว และอ่านสารเนื่องในวัน อปพร. จากท่านรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

|