กิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. ประจำปี 2565 โดยมีกิจกรรม ทำความสะอาดบริเวณอาคาร และพื้นที่โดยรอบ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

|