ออกเยี่ยมบ้าน น.ส.ชลธิชา มิลินทะภาส บ้านเลขที่ 155 ม. 10 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว กรณีขอความช่วยเหลือจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว ได้ให้คำปรึกษา แนะนำเรื่องการเข้าถึงสิทธิต่างๆในเบื้องต้น พร้อมมอบถุงยังชีพจำนวน 2 ชุด หน้ากากอนามัย(แมส) แอลกอฮอล์เจลล้างมือ สบู่ แปรงสีฟันและยาสีฟัน ให้กับทางครอบครัวในเบื้องต้น

|