อำเภอตาพระยา เชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย เด็กนักเรียนอายุ 12-18 ปี ฉีด วัดซีนป้องกันโรคโควิด-19 (ไฟเชอร์)

|