อำเภอตาพระยา เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีนโควิด-19 กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 7 โรค หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และประชาชนทั่วไป 2 กันยายน 2564 ณ สนามเทียมบ้านหนองปรือ เวลา 08.30- 15.00น.

|