เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายพรพงษ์ เสาวคนธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ได้มอบถุงยังชีพและมอบเงินส่วนตัว ให้ผู้ประสบอัคคีภัย นางสาวทองคำ ปราบพารา บ้านเลขที่ 183 บ้านคลองยาง หมู่ที่ 12 ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

|