🗓วันที่ 21 เมษายน 2565 🛠 กองช่าง อบต.ทัพราช ออกดำเนินการซ่อมบำรุงโคมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านที่ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 2 แห่ง ทั้งหมด 23 จุด ดังนี้ 📌 หมู่ที่ 6 บ้านเจริญสุข 9 จุด 📌หมู่ที่ 7 บ้านโคกไพล 14 จุด

|

🗓วันที่ 21 เมษายน 2565 🛠 กองช่าง อบต.ทัพราช ออกดำเนินการซ่อมบำรุงโคมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านที่ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 2 แห่ง ทั้งหมด 23 จุด ดังนี้ 📌 หมู่ที่ 6 บ้านเจริญสุข 9 จุด 📌หมู่ที่ 7 บ้านโคกไพล 14 จุด