🗓 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 🛠กองช่าง อบต.ทัพราช 🔊ออกดำเนินการ ซ่อมบำรุงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหนองผักแว่น ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

|