กองช่าง

🗓วันที่ 19 ตุลาคม 2565 🛠 กองช่าง อบต.ทัพราช ออกดำเนินการซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านหนองกก หมู่ที่ 16 ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

🌧 จากพายุฝนที่ตกหนักและฟ้

อ่านเพิ่มเติม »

🗓วันที่ 21 เมษายน 2565 🛠 กองช่าง อบต.ทัพราช ออกดำเนินการซ่อมบำรุงโคมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านที่ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 2 แห่ง ทั้งหมด 23 จุด ดังนี้ 📌 หมู่ที่ 6 บ้านเจริญสุข 9 จุด 📌หมู่ที่ 7 บ้านโคกไพล 14 จุด

🗓วันที่ 21 เมษายน 2565 🛠

อ่านเพิ่มเติม »

📍 กิจกรรมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อ่านเพิ่มเติม »

🗓 วันที่ 10 มีนาคม 2565 🛠 กองช่าง อบต.ทัพราช 🔊 ออกดำเนินการ ซ่อมบำรุงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านใหม่ไทยถาวร ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

อ่านเพิ่มเติม »

🗓 วันที่ 9 มีนาคม 2565 🛠 กองช่าง อบต.ทัพราช 🔊 ออกดำเนินการ ซ่อมบำรุงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโคกกราด ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

อ่านเพิ่มเติม »

🗓 วันที่ 3 มีนาคม 2565 🛠 กองช่าง อบต.ทัพราช 🔊 ออกดำเนินการ ซ่อมบำรุงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านหนองกก ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

อ่านเพิ่มเติม »

🗓 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 🛠กองช่าง อบต.ทัพราช 🔊ออกดำเนินการ ซ่อมบำรุงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหนองผักแว่น ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

อ่านเพิ่มเติม »

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00 น. คณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช แสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

อ่านเพิ่มเติม »