กองสวัสดิการสังคม

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายพรพงษ์ เสาวคนธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช พร้อมด้วยนางสาวนิตยา สมัคคดี  รองปลัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลทัพราช มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ค่าจัดการศพ กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลทัพราช จำนวน 52,020 บาท ให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตคุณพ่อสมสี ตีติดขา  หมู่ที่ 17 บ้านไพรอนันต์ ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ทางครอบครัวผู้เสียชีวิตมอบเงินสมทบกองทุนฯ จำนวน 1,000 บาท ฌาปนกิจเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2565 #ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตค่ะ

อ่านเพิ่มเติม »

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายพรพงษ์ เสาวคนธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนสปสช.อบต.ทัพราช ร่วมประชุมคณะกรรการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการบริหารจัดการกองทุน และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช

อ่านเพิ่มเติม »

วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 14.30 น. นายพรพงษ์ เสาวคนธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพคุณพ่อตุ๋ย สำราญใจ หมู่ที่ 7 บ้านโคกไพล ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว และมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ค่าจัดการศพ กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลทัพราช จำนวน 52,020 บาท ทางครอบครัวผู้เสียชีวิตมอบเงินสมทบกองทุนฯ จำนวน 1,000 บาท #ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตค่ะ

อ่านเพิ่มเติม »

🗒วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. นายพรพงษ์ เสาวคนธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพคุณพ่ออ่อน เมฆขุนทด หมู่ที่ 12 บ้านคลองยาง ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว และมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ค่าจัดการศพ กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลทัพราช จำนวน 52,020 บาท ทางครอบครัวผู้เสียชีวิตมอบเงินสมทบกองทุนฯ จำนวน 1,000 บาท ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตค่ะ

อ่านเพิ่มเติม »

วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายพรพงษ์ เสาวคนธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช เป็นประธานในพิธี ฌาปนกิจศพคุณแม่เม้า สิงห์ป้อง หมู่ที่ 15 บ้านเขาวงค์ ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว และมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ค่าจัดการศพ กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลทัพราช จำนวน 52,020 บาท ทางครอบครัวผู้เสียชีวิตมอบเงินสมทบกองทุนฯ จำนวน 1,000 บาท #ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตค่ะ

อ่านเพิ่มเติม »