ข่าวกิจกรรม

🗓วันที่ 21 เมษายน 2565 🛠 กองช่าง อบต.ทัพราช ออกดำเนินการซ่อมบำรุงโคมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านที่ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 2 แห่ง ทั้งหมด 23 จุด ดังนี้ 📌 หมู่ที่ 6 บ้านเจริญสุข 9 จุด 📌หมู่ที่ 7 บ้านโคกไพล 14 จุด

🗓วันที่ 21 เมษายน 2565 🛠

อ่านเพิ่มเติม »

📍 กิจกรรมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อ่านเพิ่มเติม »

กิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. ประจำปี 2565 โดยมีกิจกรรม ทำความสะอาดบริเวณอาคาร และพื้นที่โดยรอบ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

อ่านเพิ่มเติม »

กิจกรรมเคารพธงชาติ จัดระเบียบแถว และอ่านสารเนื่องในวัน อปพร. จากท่านรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

อ่านเพิ่มเติม »

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช

อ่านเพิ่มเติม »

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ได้จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ และรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยให้กับผู้ปกครองของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

อ่านเพิ่มเติม »

🗓 วันที่ 10 มีนาคม 2565 🛠 กองช่าง อบต.ทัพราช 🔊 ออกดำเนินการ ซ่อมบำรุงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านใหม่ไทยถาวร ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

อ่านเพิ่มเติม »