ข่าวกิจกรรม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช เรื่อง รับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อเข้ารับการพัฒนาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช

อ่านเพิ่มเติม »

🗓วันที่ 19 ตุลาคม 2565 🛠 กองช่าง อบต.ทัพราช ออกดำเนินการซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านหนองกก หมู่ที่ 16 ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

🌧 จากพายุฝนที่ตกหนักและฟ้

อ่านเพิ่มเติม »