ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๖ นาย พรพงษ์ เสาวคนธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ ณ.สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช

อ่านเพิ่มเติม »

วันศุกร์ ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ นายพรพงษ์ เสาวคนธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช เข้ารับรางวัลนักปกครองท้องถิ่นดีเด่น สาขาการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ประจำปี ๒๕๖๖ โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ณ.หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (สำนักปลัดอบต.ทัพราช ร่วมกับอาสาปศุสัตว์ตำบลทัพราชและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ดำเนินการฉีดวัคซีนในระหว่างวันที่ 29 -31 มีนาคม 2566 หมู่ที่ 1 – 17 )

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช เรื่อง รับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อเข้ารับการพัฒนาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช

อ่านเพิ่มเติม »