ประกาศ/หนังสือราชการต่าง ๆ

ประกาศ อบต.ทัพราช เรื่องผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบประเมิน ครั้งที่ ๑ ครึ่งปีแรก

อ่านเพิ่มเติม »