แผนปฏิบัติราชการ ด้านการป้องกัน และ ปราบปราม การทุจริต

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.ทัพราช ประจำไตรมาส ที่ 3 (1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65) ประจำปีงบประมาณ 2565

ประจำไตรมาส ที่ 3 (1 เมษา

อ่านเพิ่มเติม »