โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. ประจำปี 2565 โดยมีกิจกรรม ทำความสะอาดบริเวณอาคาร และพื้นที่โดยรอบ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

อ่านเพิ่มเติม »

กิจกรรมเคารพธงชาติ จัดระเบียบแถว และอ่านสารเนื่องในวัน อปพร. จากท่านรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

อ่านเพิ่มเติม »