ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานเพื่อจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทัพราช ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ณ สนามหญ้าเทียมบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3

|