ร่วมพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทัพราช ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทัพราช “โรงเรียนพัฒนชราวัย” หมู่ที่ 3 บ้านหนองปรือ

|