วันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๖ นาย พรพงษ์ เสาวคนธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ ณ.สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช

|