วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00น. นายพรพงษ์ เสาวคนธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ร่วมงานฌาปนกิจศพ และมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ค่าจัดการศพ กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลทัพราช นายสวาท ขวาแช่น หมู่ที่17บ้านไพรอนันต์ ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว จำนวน 52,060 บาท ทางครอบครัวผู้เสียชีวิตมอบเงินสมทบกองทุนฯ จำนวน 500 บาท

|