วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายพรพงษ์ เสาวคนธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช พร้อมด้วยนางสาวนิตยา สมัคคดี  รองปลัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลทัพราช มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ค่าจัดการศพ กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลทัพราช จำนวน 52,020 บาท ให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตคุณพ่อสมสี ตีติดขา  หมู่ที่ 17 บ้านไพรอนันต์ ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ทางครอบครัวผู้เสียชีวิตมอบเงินสมทบกองทุนฯ จำนวน 1,000 บาท ฌาปนกิจเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2565 #ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตค่ะ

|