วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองติม ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนรถกระเช้า 🛠 กองช่าง อบต.ทัพราช ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

|

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองติม

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนรถกระเช้า ปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดต้นไม้ เพื่อป้องกันการหักโค่นใส่อาคารสถานที่

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองติม 🛠 กองช่าง อบต.ทัพราช ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว