วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. 🛠 กองช่าง อบต.ทัพราช ดำเนินการเปลี่ยนหลังคากระเบื้อง 📍ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 9 ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

|