วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 14.30 น. นายพรพงษ์ เสาวคนธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพคุณพ่อตุ๋ย สำราญใจ หมู่ที่ 7 บ้านโคกไพล ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว และมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ค่าจัดการศพ กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลทัพราช จำนวน 52,020 บาท ทางครอบครัวผู้เสียชีวิตมอบเงินสมทบกองทุนฯ จำนวน 1,000 บาท #ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตค่ะ

|