วันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. 🛠  กองช่าง อบต.ทัพราช 📍 ออกดำเนินการ ซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งทะเล หมู่ที่ 13 ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

|