สืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหะณะ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 18 ณ.ปราสาทเขาโล้น องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช

|