ออกเยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือในการเข้าถึงสิทธิในการรักษาพยาบาล พร้อมมอบถุงยังชีพ แมส เจลแอลกอฮอล์ ให้กับผู้สูงอายุ/ผู้พิการ รายนายประพันธ์ อัมพรพงษ์ หมู่ที่ 17 บ้านไพรอนันต์ ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

|