ออกเยี่ยม ให้คำแนะนำในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง รายนายสนอง หอมพวงน้อย หมู่ที่ 3 บ้านหนองปรือ ต.ทัพราช อ.ตาพระยา พร้อมมอบถุงยังชีพ หน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ซึ่งทางญาติร้องขอรถเข็นให้กับผู้ป่วยติดเตียงรายดังกล่าว #อบต.ทัพราช ได้ประสาน รพ.สต.หนองติม มอบรถเข็นให้ตามที่ได้ร้องขอ

|