🗒วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. นายพรพงษ์ เสาวคนธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพคุณพ่ออ่อน เมฆขุนทด หมู่ที่ 12 บ้านคลองยาง ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว และมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ค่าจัดการศพ กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลทัพราช จำนวน 52,020 บาท ทางครอบครัวผู้เสียชีวิตมอบเงินสมทบกองทุนฯ จำนวน 1,000 บาท ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตค่ะ

|