🗓วันที่ 19 ตุลาคม 2565 🛠 กองช่าง อบต.ทัพราช ออกดำเนินการซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านหนองกก หมู่ที่ 16 ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

|

🌧 จากพายุฝนที่ตกหนักและฟ้าผ่า ในช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านหนองกก หมู่ที่ 16 ได้รับความเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 15 จุด 🛠 กองช่าง อบต.ทัพราช ได้ออกซ่อมบำรุงและเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ