วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายพรพงษ์ เสาวคนธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ประธานในพิธี ฌาปนกิจศพคุณแม่อ่อน สาแก้ว หมู่ที่ 16 บ้านหนองกก ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

|

วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น.

นายพรพงษ์ เสาวคนธ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช

ประธานในพิธี ฌาปนกิจศพคุณแม่อ่อน สาแก้ว

หมู่ที่ 16 บ้านหนองกก ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

และมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ค่าจัดการศพ กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลทัพราช จำนวน 52,020 บาท

ทางครอบครัวผู้เสียชีวิตมอบเงินสมทบกองทุนฯ จำนวน 1,000 บาท

#ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตค่ะ