วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายพรพงษ์ เสาวคนธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช เป็นประธานในพิธี ฌาปนกิจศพคุณแม่เม้า สิงห์ป้อง หมู่ที่ 15 บ้านเขาวงค์ ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว และมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ค่าจัดการศพ กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลทัพราช จำนวน 52,020 บาท ทางครอบครัวผู้เสียชีวิตมอบเงินสมทบกองทุนฯ จำนวน 1,000 บาท #ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตค่ะ

|